Vinger Ortheses

silversplints

WE Zwanenhals spalkring 5013

De We zwanenhals spalkring blokkeert de hyperextensie van het PIP- en/of DIP-gewricht, terwijl flexie mogelijk blijft. Hierdoor wordt de mobiliteit van de vinger hersteld en wordt verdere overbelasting vermeden. Meerdere spalken aan één hand is mogelijk zonder functionele belemmering. We zwanenhals spalkringen worden standaard met 3.5mm drukvlakken geleverd.
silversplints
Tevens kan gekozen worden voor 2,5mm, 5mm en 8mm drukvlakken.


silversplints

WE Dubbele zwanenhals spalkring 5033

Bij overstrekking van zowel de DIP- als PIP-gewrichten is een scharnierende verbinding tussen de twee spalken mogelijk waardoor flexie behouden blijft. Door technische toelaatbaarheid is de lengte van de spalk vastgesteld.
silversplints


WE Dubbele zwanenhals spalkring 5032

Overstrekking van het PIP-gewricht en deels van het DIP-gewricht worden geblokkeerd, flexie blijft mogelijk. De twee spalken worden verbonden middels twee bilaterale scharnieren.  Het DIP- gewricht krijgt bij dit model veel laterale steun. De afstand tussen de buiglijnen kan worden bepaald waardoor de lengte aangepast kan worden.

 

 

 


WE Laterale steun correctiering 5015/5016

De We laterale steun correctiering corrigeert (bi)laterale instabiliteit  van de DIP- en/of PIP-gewrichten en corrigeert deviatie het PIP-gewricht, terwijl flexie mogelijk blijft. De steun tussen de twee ringen wordt altijd tegenovergesteld geplaatst aan de richting waarnaar de vinger afwijkt.
silversplints
Wanneer de vinger instabiel is in beide richtingen, kan aan beide zijden steun worden gegeven.

silversplints


WE Dynamische flexiering 5042

De We dynamische extensiering brengt het PIP-gewricht in flexie door middel van een RVS-veer terwijl extensie mogelijk blijft.

Bij extreme dorsaal flexie van het PIP gewricht kan deze orthese een uitkomst bieden.


WE Boutonnière correctiering 5014

De We boutonnière correctiering kan bij milde boutonnière of mallet vingerdeformaties worden toegepast. Flexie van het PIP-  en/of DIP-gewricht wordt geblokkeerd.

De We boutonnière wordt vaak toegepast op DIP-gewrichten die ulnair of radiaal deviëren, om de stand te corrigeren.


silversplints

WE DIP Extensiespalk 5023

De We DIP extensiespalk wordt toegepast om het DIP-gewricht in extensie te houden, onder andere bij mallet vingerdeformaties . Flexie is niet meer mogelijk, het gewricht krijgt rust en stabiliteit.
silversplints


silversplints

WE Extensie spalkring 5017

De We Extensie spalkring houdt het PIP- gewricht in extensie.
silversplintsDe corrigerende ringen steunen op de vingerkootjes in plaats van op het gewricht zelf.


WE Dynamische extensiering 5034

De We dynamische extensiering brengt het PIP-gewricht in extensie door middel van een RVS-veer. Ze wordt toegepast bij een geïsoleerde verzwakking van de extensorpees, letsels aan de centrale slip of ter correctie van een flexie contractuur van het PIP gewricht.

Indien nodig kunnen ook meerdere vingers tegelijk gemobiliseerd worden.


silversplints

WE Artrodese splint 5021

Door de 5017 te verlengen met een extra stabilisatiering en laterale steunen ontstaat de We artrodese splint die zowel het PIP- als het DIP- gewricht in extensie houdt.
silversplints


silversplints

WE Anti trigger spalk 5040

De We anti trigger spalk beperkt de beweeglijkheid van het MCP-gewricht waardoor de excursie en aldus ook de irritatie van de flexorpees verminderd wordt. Deze spalk wordt vaak toegepast in de conservatieve behandeling van tenosynovitis en tenovaginitis.
silversplints
Het “triggeren” van de flexorpees in de A1/A2 pulley wordt tegen gegaan zonder de beweeglijkheid van de andere vingers te belemmeren.


silversplints

WE Lemniscaatring 5018

De We lemniscaatring in de vorm van een acht heeft een dubbele functie: twee aangrenzende vingers worden onderling met elkaar verbonden (anti-ulnair deviatie) en tevens wordt hyperextensie van het PIP-gewricht van de meest ulnair gelegen vinger voorkomen.
silversplints
Meerdere We lemniscaatringen naast elkaar gedragen, kunnen hyperextensie van alle PIP gewrichten blokkeren waarbij alle vingers onderling met elkaar worden verbonden, zonder noemenswaardig mobiliteitsverlies.


silversplints

WE Pulleyring 5020

De We pulleyring wordt toegepast bij letsel van de annulaire pulley (A2 en A4). Beschadiging van deze pulleys geeft een bowstringing van de flexorpees waardoor de mobiliteit van MCP-gewricht beperkt wordt. Een geïsoleerde en optimale  flexie van de betrokken vinger is niet meer mogelijk waardoor de gehele handfunctie nadelig beïnvloed wordt. De We pulleyring neemt als het ware de taak van de A2 en A4 pulley over.
silversplints
Het unieke ontwerp met scharnier en sluiting als ook een ovale vormgeving garandeert een optimale dorsale en palmaire druk zonder de bloeddoorstroming te hinderen.


silversplints

WE Spiraal correctie orthese 5022

Deze variant op de zwanenhalsring heeft als voordeel dat het op het gewricht kan worden gedraaid en kan in verband met nodili een uitkomst bieden. Deze orthese wordt vaak toegepast op het IP-gewricht van de duim bij laterale instabiliteit. De dubbele spiraal correctie orthese wordt ook wel toegepast als variant op de Artrodese splint.
Tevens wordt de spiraal correctie orthese toegepast als toevoeging aan de polsbrace. Dit om het MP1 en IP gewricht te stabiliseren.
silversplintssilversplints


WE Brugspalkring 5012 en WE koppelringen 5001-5010

De We brugspalkring en We koppelring wordt toegepast bij instabiliteit van de MCP-gewrichten in het frontale vlak, vaak tegen ulnair deviatie van digitorm 5. Gebruikmakend van naastgelegen stabiele gewrichten wordt een corrigerende verbinding gemaakt met de instabiele gewrichten.
Zo kunnen twee of meer vingers bij elkaar worden gehouden (buddy). De breedte van de ringen kan gevarieerd worden van 3 tot 8 millimeter. Door de ringen te laten verspringen al naar gelang de webspace wordt een goede passing bereikt.
silversplintssilversplints


silversplints

WE Anti Dropping finger spalk 5049

Deze We spalkring is toepasbaar wanneer sprake is van een “dropping finger”. De spalk brengt drie vingers in een lijn en voorkomt het afhangen van de middelste vinger. Bij extensie wordt de afhangende vinger meegenomen/opgetild door de twee aangrenzende vingers. Tevens kan deze spalkring ook gebruikt worden als “relative motion” spalk.
silversplints
Hierbij zal de opvang in het midden iets hoger komen te liggen.


 

 


© De door We Design ontwikkelde ortheses zijn model- en auteurs rechtelijk beschermd. Kopiëren van de modellen en/of deze door derden te laten produceren is strafbaar.