Workshop voor professionals

Als toeleverancier van maatwerk zilveren vinger-, duim-, hand-, pols- en elleboogorthesen verwelkomen we in geval van complexe casussen de orthesedragers graag op een van onze locaties. Om er voor te zorgen dat de instrumentmakerij zo veel mogelijk zelf kan uitvoeren, kunt u zich aanmelden voor een workshop. Hierin worden een juiste modelkeuze, het aanmeten en het bijstellen van zilveren orthesen behandeld. Hierbij is uitgebreid ruimte voor vragen, casusvoorbeelden en oefening. De workshop is geaccrediteerd bij KABIZ. Onze workshop levert hiermee per deel 2,5 geaccrediteerde punt op voor KABIZ geregistreerde orthopedisch technologen. Uiteraard is de workshop ook te volgen voor niet-geregistreerde orthopedisch technologen en collega’s vanuit andere beroepsgroepen die met onze producten werken of hier meer over willen weten.

De workshop

De workshop is verdeeld in drie delen. Elk deel kan op drie verschillende dagen worden gevolgd, of alle drie de delen binnen één dag. De drie delen zijn:

  • Workshop deel I: vinger- en duimorthesen;

  • Workshop deel II: hand-, pols- en elleboogorthesen;

  • Workshop deel III: bijstellen, aanpassen en finetuning.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de precieze inhoud, leerdoelen en praktische informatie? Klik dan hier voor de workshop brochure. Klik hieronder op aanmelden om u in te schrijven voor de (deel)workshop.