Professionals

We Design hecht zeer aan een goede samenwerking en communicatie met al haar partners omdat zij gericht is op het bouwen van duurzame relaties met deskundigen die hart hebben voor hun vak en de klant als uitgangspunt nemen.

Ervaring en innovatie

 • We Design vervaardigt sinds 1999 als onafhankelijk producent op maat gemaakte zilveren ortheses
 • De ortheses van We Design zijn tot stand gekomen in samenwerking met multidisciplinaire (handen)teams
 • De ortheses van We Design hebben zich door de jarenlange ervaring in de praktijk bewezen
 • Modellen worden door praktijkervaringen geïnnoveerd en nieuwe modellen worden ontwikkeld
 • We Design past moderne technieken zoals 3D-printing toe, zo wordt het productieproces geoptimaliseerd en zorg gedragen voor een consequente kwaliteit en levertijd
 • De moderne technieken worden gecombineerd met de ambacht en vakmanschap van onze goud- en zilversmeden en instrumentenmakers

Prijs-Kwaliteit verhouding

 • We Design streeft erna de prijzen zo stabiel mogelijk te houden om de ortheses toegankelijk te laten zijn voor de mensen die ze nodig hebben
 • Het verhogen van prijzen van medische hulpmiddelen heeft gevolgen voor de bijdrage van de individuele burger ,om deze reden is We Design terughoudend in het jaarlijks indexeren en/of verhogen van haar prijzen
 • We Design wenst elke leverancier toe om zijn/haar interne processen te optimaliseren om mede hierdoor de prijzen van de medische hulpmiddelen te kunnen verlagen cq. stabiel te houden
 • We Design is continue bezig met verbeteren van de kwaliteit van haar ortheses
 • We Design is continue bezig met het verbeteren van haar interne processen om op deze wijze kostenbesparend te kunnen zijn
 • Door middel van de bovengenoemde punten wil We Design als onafhankelijke leverancier haar maatschappelijk verantwoordelijkheid ten opzichte van de medische branche kenbaar maken

Samenwerking en service

 • We Design hecht zeer aan een goede samenwerking en communicatie met al haar klanten en onderhoudt op diverse manier contact met haar klanten: website, facebook en nieuwsbrieven
 • Door regelmatig gebruik te maken van workshops en trainingen bij We Design, kunt u uw professie ten aanzien van de ortheses van We Design up to date houden
 • Professionals kunnen voor vragen en advies 5 dagen per week telefonisch of per mail terecht bij Relatiebeheer onderdeel van ons Silversplints Expertise Centrum
 • We Design biedt de mogelijk om een afspraak via videochat te maken. Hiervoor gebruikt We Design de voor de zorg ontwikkelde app “Facetalk”, waarin privacy van alle gebruikers gewaarborgd is
 • Bij specifieke casussen kunt u uw klanten , in overleg met de instrumentenmaker, doorsturen naar We Design
 • Naast ons grote aanbod van beproefde modellen kunnen op verzoek ook individueel ontworpen modellen worden gemaakt

Duurzaamheid

 • We Design streeft erna om met zo min mogelijk materiaal een zo functioneel mogelijk orthese te maken die haar kracht ontleent aan haar eenvoud en doeltreffendheid
 • We Design gebruikt uitsluitend door haar leverancier in eigen huis gerecycled zilver
 • We Design heeft oog voor duurzaamheid zowel in gebruik van het materiaal als in haar gebouw
 • De verpakking van We Design worden zoveel mogelijk hergebruikt
 • Bij het kiezen van samenwerkingsverbanden met toeleveranciers kijkt We Design naar de milieubewuste bedrijfsvoering en tot stand komen van de producten van haar toeleveranciers
 • Daar waar het mogelijk is gebruik te maken van recyclebare verpakkingen zal We Design hiervoor kiezen