Håndstøtter

We MCP hand brace "Knucklebender"  (code 6001)

WE MCP-håndstøtten er designet for å gi støtte når alle MCP-leddene er ustabile og i hyperekstensjon. Den kan brukes for å forhindre hyperekstensjon i MCPII til V, ofte på grunn av ubalanse mellom bøyesener og strekkesener, klohånd eller spastisk hånd.

We MCP-håndstøtten fungerer som en "knokebøyer". MCP-håndstøtten kan påføres på alle fire fingre, eller som en hvilken som helst separat kombinasjon.

We MCP extension hand brace (code 6006)

MCP-forlengelseshåndstøtte gir MCP-leddet hvile og stabilitet, ved å holde ett eller flere MCP-ledd i forlengelse. Støtten brukes i tilknytning til kroniske smerter som et resultat av bøyning av MCP-leddet. Støtten kan brukes på alle eller separate MCP-ledd.

We Dynamic MCP extension brace (code 6011)

WE Dynamic MCP forlengelsesstøtte bringer alle MCP-leddene i forlengelse med et subtilt trykk fra to spiralfjærer plassert lateralt til MCP-leddene. Denne støtten er egnet for delvis brakialplexus- og radialnerveskader.

We Ulnar  deviation brace (model 6023)
 

WE anti-ulnar avviksstøtte sørger for MCP-innretting til fingrene II til V. Ulnaravvik blir korrigert mens maksimal bøyning av MCP-leddene fortsatt er mulig. Spredningen av fingrene blir begrenset.

We MCP hand bow support brace (code 6024)

Denne støtten støtter den distale tverrgående buen. En ekstra støtte kan brukes for å gi ekstra trykk under ett eller flere MCP-ledd. Den gir også stabilitet i hånden ved Ehlers-Danlos' syndrom og hypermobilitetssyndrom.

We Titanium elbow brace (code 6030)

Albuestøtten er laget av titan og brukes i tilknytning til Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og hypermobilitetssyndrom (HMS). Den er en effektiv støtte som forhindrer hyperekstensjon i albuen. Bøylen er godt egnet til bruk under klærne.