PRODUKTER

Swanneck splintring

Svanehalsring

Svanehalsring finnes i fire bredder : 2.5 – 3.5 – 5 og 8 mm..
Denne ringen forhindrer hyperekstensjon i PIP- eller DIP ledd samtidig som den tillater fleksjon.
Ortosen er laget av to ringer som står vinklet i forhold til hverandre. Vinkelen kan justeres i forhold til hver finger slik at man oppnår optimal korreksjon og perfekt passform.

Ringene er svært nette og elegante slik at man kan ha flere ringer på en og samme hånd.


Svanehalsring finnes også med en eller to hengsler.
Dersom PIP- eller DIP-leddene er ekstra tykke kan en eller begge ringene utstyres med en hengsel og en lås. Disse er enkle å betjene og gjør det lettere å ta ringene av og på.

Ekstra ankerring. Mye bløtdeler (volar proksimale falang) kan forskyve ringen distalt ved fleksjon. En ankerring proksimalt på ringen forhindrer at ringen glir av fingeren. Fleksjon er fortsatt mulig.Denne ringen har samme funksjon som en svanehalsring (swanneck splintring). Den forhindrer hyperekstensjon uten å hindre fleksjon. I tillegg gir den lateral eller bilateral stabilitet når PIP eller DIP leddet er ustabilt i det frontale planet.
En støtte (support) blir montert på motsatt side av deviasjonen. Når leddet devierer ulnart, blir støtten montert på den radiale siden og omvendt. Hvis PIP eller DIP leddet er ustabilt i begge retninger, monteres en støtte på begge sider.

Knapphullsringen retter ut PIP leddet og forhindrer fleksjon i dette leddet. (Altså omvendt av svanehalsortosens funksjon). En ”spacer”ring ligger midt på PIP leddet. Denne finnes i tre størrelser.

Denne ringen har samme funksjon som en knapphullsring (buttonhole splintring): Den strekker ut PIP- ledded og forhindrer fleksjon i dette leddet. Da den ikke gir direkte trykk på selve PIP-leddet, kan den velges fremfor knapphullsringen for pasienter som tåler dette trykket dårlig.

Tommeles anatomiske egenskaper og funksjonelle krav gjør det ekstra vanskelig å lage en ortose til denne fingeren. Denne ringen stabiliserer tommelen på en komfortabel og funksjonell måte. ”MCP I – IP I stabilisation brace” forhindrer hyperekstensjon i IP og MCP leddet. Den stabiliserer begge leddene og posisjonerer dem i en funksjonell stilling. De to vingene proksimalt for PIP leddet gir lateral stabilitet samtidig som de hindrer at ringen sklir av tommelen.

Den enkleste måte å hindre en begynnende ulnar deviasjon av femte finger på, er en Buddy ring til fjerde finger. Om nødvendig kan man feste begge ringene til hverandre med en liten hekte som står i forhold til webspacen mellom begge fingrene. Dersom ikke bare lillefingeren, men også ringfingeren har en lett tendens til å deviere ulnart, kan man lage en buddy ring for tre fingre. Alternativt kan man velge en bridge splintring.

Denne ringen har samme funksjon som en buddy ring. Forskjellen er at den ikke har noe materiale mellom fingrene, noe som kan være en fordel.

Anti triggerringen begrenser bevegelse av fleksorsenen på MCP nivå. Dette er ofte et ledd i konservativ behandling av tenosynovitt i fleksorsenen. Ringen hindrer at fleksorsenen låser seg i A1/A2 pullyen. Den hindrer ikke bevegelse i de andre fingrene.

En isolert ekstensorseneskade kan føre til at en finger henger ”ned” i forhold til de andre fingrene. Denne ringen støtter denne fingeren i en mer funksjonell stilling uten å hindre fleksjon.

Denne ringen er kalt Eternity ring på grunn av sin form, et tredimensionalt åttetall, kombinerer to tiltak i en ring: Korreksjon av ulnardeviasjon i MCP leddet og korreksjon av hyperekstensjon i PIP leddet. Mer enn en ring kan brukes samtidig slik at flere fingre blir koblet til hverandre uten å hindre fleksjon.

MCP handbrace er konstruert for å hindre mild ”klohånd” der MCP-ledd hyperekstenderer ved aktiv fingerekstensjon, mens PIP- og DIP ledd står flektert. Dette kan vi f.eks. se ved kombinerte n. medianus og ulnaris skader samt andre perifere og sentral nerveskader. Som for de andre ringene er den mest effektiv når hyperekstensjonen er mild. Denne håndringen er både elegant og funksjonell da det ikke er noe ortosemateriale i vola.

Ved skade av A2 eller A4 pullyen ser man fleksorsenen som en buestreng volart for leddet. Ringen erstatter pullyens viktige funksjon, nemlig å holde senen på plass slik at den kan yte maksimalt. Fordelen med denne pullyringen er at den har en åpen, oval formet design. Det vil si at ringen kan åpnes for å sette den på slik at man får et maksimalt ”trykk” på selve senen. Den ovale formen sørger for at det er litt plass på sidene slik at blodtilførselen ikke blir hindret.