1_dsc3418
 

GENERELL INTRODUKSJON

WEvV Design er opprettet av Wouter Engelshoven og Griet van Veldhoven.
Wouter er en suksessfull sølvsmed som har utviklet og laget smykker i flere år for kunder i både Nederland og utlandet.
 
Griet er ergoterapeut og ortopediingeniør og har spesialisert seg i håndortoser (hun har blant annet skrevet to bøker om dette emnet. Se heading BOOKS). En av Griet sine store hobbyer er å lage gjenstander og smykker i metall og sølv. Noe som hun har toårig utdanning i.
 
Griet and Wouter er med sine spesialiserte kunnskaper ett perfekt team i designing og laging av ortosesmykker.
 
Wouter har sitt verksted i Nederland mens Griet holder til i Norge.
 
Mens Wouter har ansvar for sentral Europa har Griet ansvar for hele Scandinavia (Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge).

Bruksområde

De terapeutiske indikasjoner for ortoser er veldig forskjellige. WEvV design sine sølvortoser er i hovedsak rettet mot IP- og MCP- leddene men også CMC og håndledd kan få nytte av disse sølvortoser. Instabile fingerledd får støtte av ringene. Feilstilling blir korrigert eller motvirket og leddene får støtte i en funksjonelle stilling. Dette gjør at fingerene er bedre i stand til å fullføre de funksjonelle kravene.
 
Det er fult mulig å bruke flere ringer på en og samme hånd.

WEvV ringene blir brukt i både konservativ behandling av kroniske sykdommer og traumatiske lidelser som truer håndens funksjonalitet. Artritis, Ehler Danlos syndrom, mutiple sclerose, muskeldistrofi, senerupturer, collaterale ligament skader, volare platskader, RSI, sentrale og perifer nerveskader er noen av indikasjoner til WEvV smykkeortoser.
 
De mest brukte WEvV ringene er PIP swanehalsringene samt IP-MCP tommelring.

Hvorfor sølv?

Bruken av sølv i WEvV design ringene er grunnlaget til den store suksessen. Sølv (Sterling sølv 925) gir ingen transpirasjon, ingen hudirritasjon, det varer lenge og er veldig estetisk. Sølv eier seg perfekt til nøyaktig tilpassede ortoser som beholder sin passform over tid samt at små form korreksjoner er mulig ved å bøye sølvet.
 
WEvV sølvringene holder i flere år og ser ut som en pen smykke. Dette gjør det enklere å motivere pasienter med en kronisk sykdom til å bruke sine ortoser og få dem integrert i deres daglig virksomhet.

Rekvisisjon

WEvV ortoser blir laget på rekvisisjon av en lege spesialist. Fordi ringene blir håndlaget etter individuelle mål er måltakning av en ortopedisk ingeniør ett krav.