Aanmelden workshop

Als toeleverancier van maatwerk zilveren vinger-, duim-, hand-, pols- en elleboogorthesen verwelkomen we in geval van complexe casussen de orthesedragers graag op een van onze locaties.

Om er voor te zorgen dat de instrumentmakerij zo veel mogelijk zelf kan uitvoeren, biedt We Design een workshop aan. Hierin worden een juiste modelkeuze, het aanmeten en het bijstellen van zilveren orthesen behandeld.

Direct contact

Workshop (deel 1)
Workshop (deel 2)
Workshop (deel 3)
Workshop (in een keer)
Toestemming